Excel pre pokročilých dá kariérnu výhodu najmä ženám

Program Excel sa využíva v mnohých profesionálnych oblastiach. Tie spravidla vyžadujú pokročilú znalosť. Veľa ľudí si myslí, že to zvládnu iba muži.

Práve preto môžu ženy vytiahnuť toto eso v rukáve pri pracovnom pohovore či žiadosti o povýšenie v práci.

Čo však skutočne obsahuje Excel pre pokročilých a ako sa na túto úroveň dopracovať? Nižšie sa možno dočítať o potrebných predpokladoch i výsledkoch a výhodách pokročilého Excelu.

Základy Excelu pre pokročilých

Každý užívateľ, ktorý sa pustí do kurzov Excelu pre pokročilých, by mal v prvom rade dobre ovládať základne princípy programu. Pokročilejšiu znalosť Excelu možno efektívne budovať len na pevných základoch.

Tu ide hlavne o pochopenie jednoduchých numerických operácií, adries a absolútnych adries buniek i o mechanické schopnosti práce so vzorcami a príkazovými riadkami.

Pevné základy aj pokročilé znalosti sa dajú vybudovať už v priebehu niekoľkých hodín vďaka video kurzom od Easy Excel.

Je potrebné šikovne zvládať rozmiestnenie príkazov v prostredí programu, prevody na desatinné miesta, percentá i jednoduchú prácu s bunkami ako napríklad zlučovanie, ohraničenie či roztiahnutie.

Ďalším základovým pilierom pre stavbu hradu znalostí Excelu je matematická vedomosť. Je potrebné s istotou chápať jednotlivé operácie a princíp chovania programu pri ich využití. Ide hlavne o triviálne vzťahy ako násobenie, delenie, sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie číslic, takže s tým nebude mať nikto problém.

Vo chvíli keď je všetko vyššie popísané zvládnuté, možno sa smelo vrhnúť na štúdium pokročilých znalostí.

Je Excel pre pokročilých správnou voľbou pre vás?

Základné znalosti Excelu slúžia obyčajne len pre vlastnú potrebu. Pokročilé znalosti tvoria dobrý základ práci s Excelom na profesionálnej úrovni.

Excel pre pokročilých je vhodný pre ľudí, ktorí chcú na pracovnom trhu vyniknúť. Je to skvelým odrazovým mostíkom pre kariérny rast.

V ďalšom vzdelávaní sa potom možno sústrediť na jednotlivé oblasti. Ku príkladu finančníctvo, matematika či IT.

Kurzy Excel pre pokročilých skutočne otvárajú bránu do profesionálneho sveta.

About the author