Jazykové vzdelávanie pre firmy a inštitúcie

Medzi najpopulárnejšie zamestnávateľské benefity patrí práve preplatenie firemného jazykového kurzu, vo väčšine prípadov ide o angličtinu, no nezaostávajú ani iné jazyky. Jazykovou agentúrou, ktorá vypustila klasické dochádzkové kurzy, aby sa mohla venovať firemným kurzom a detskej angličtine, je aj Aspena. Pokiaľ teda momentálne dopytujete efektívnu výučbu cudzieho jazyka, neváhajte si prekliknúť na jazykové kurzy pre firmy. Po prihlásení na kurz sa dočkáte komplexných služieb, ktoré zahrňujú výber profesionálneho lektora, vstupnú analýzu Vašich znalostí, vytvorenie vyučovacieho programu na mieru a podobne.

Alternatívne jazykové centrum pre náročných

V súčasnosti ponúka agentúra Aspena výučbu pätnástich rôznych jazykov. Dokáže Vás pripraviť na všetky štátne a medzinárodné skúšky, ale tiež napomôcť k ceste za lepšou kariérou. Obsah kurzu bude prispôsobený individuálnym požiadavkám a potrebám klienta. Čas, miesto, forma a intenzita budú rovnako doladené k jeho spokojnosti. Už od počiatku svojho vzniku vystupuje Aspena ako suverénne alternatívne jazykové centrum pre tých najnáročnejších. Jej prioritou je sledovanie potrieb všetkých klientov a osobitný prístup po celú dobu štúdia. Vysoká efektivita, dynamika a flexibilita zaraďujú agentúru dlhodobo medzi jazykových partnerov špičkovej úrovne. Firemné kurzy angličtiny naučia zamestnancov komunikovať plynule, správne a sebavedome. Profesionálny a ústretový prístup je prirodzenou súčasťou spolupráce. Všetky kurzy tohto centra odrážajú európsku koncepciu pre jazykové vzdelávanie, testovanie a výučbu. Sú mierené nielen všeobecne, ale pracujú tiež s obchodným a odborným jazykom.

Kráčanie s dobou a sledovanie dopytu

Aspena má za sebou niekoľko úspešne dokončených projektov pre významných klientov. Organizuje jazykové kurzy pre pestré spektrum zákazníkov. Ukázalo sa, že ide skutočne o spoľahlivého partnera. Norma ISO sleduje všetky aspekty spoločnosti, ktoré prispievajú k skvalitneniu jej služieb. Systém riadenia vníma aktuálny dopyt na trhu, využíva moderné postupy a trendy. Agentúra je prispôsobená všetkým zmenám vo vnútri spoločnosti a otvorená návrhom z vonku. Splnením požiadaviek normy ISO získala Aspena certifikát systému manažmentu akosti od spoločnosti DET NORSKE VERITAS. Dodržiavanie normy je overované pravidelnými internými auditmi a každoročným periodickým auditom. Spoločnosť sa teda každoročne zaväzuje plniť ciele smerujúce k nadštandardnej kvalite. Ide tu najmä o starostlivosť k zákazníkovi, skvalitňovanie výberu lektorov, zvyšovanie odbornosti a motivácie zamestnancov, minimalizovanie chýb a nedostatkov, sprísňovanie pravidiel testovania pri výbere externých dodávateľov, modernizácia informačných technológií, ale svoju úlohu tu zohráva aj celková prezentácia spoločnosti.

Veríme, že si túto spoločnosť zamilujete a zveríte pod jej krídla svoje vzdelávanie (alebo vzdelávanie svojich zamestnancov).

Foto: © [volkonskaya] / Dollar Photo Club

 

About the author