Sú generické lieky rovnaké ako tie originálne?

Na celosvetovom trhu s farmaceutickými prípravkami sú pre pacientov k dispozícii dve skupiny liečiv. Sú to originálne, takzvané inovatívne lieky alebo ich lacnejšie náhrady – generiká. Článok pojednáva o tom, v čom sa tieto dve skupiny liekov líšia, v čom sú naopak rovnaké a či má platenie za tie drahšie z nich význam.

Ste ochotní priplatiť si za originálne lieky?

Čím sme starší, tým viac času trávime v čakárňach u lekárov a míňame viac peňazí za zbytočne predražené lieky. Práve preto je vo väčšine prípadov výhodné informovať sa v lekárni o generických liekoch, na ktorých môžete ročne ušetriť aj niekoľko stoviek eur, pokiaľ sú dané lieky pre vás nevyhnutné.

Keďže výskum, vývoj a uvádzanie nových originálnych liekov na trh sú zdĺhavý, rizikový a aj finančne náročný proces, všetko toto sa odzrkadlí na ich vyššej cene. Výrobcovia majú totiž právo zahrnúť do predajnej ceny lieku všetky náklady súvisiace s jeho výskumom a výrobou.

Každý originálny liek obsahuje účinnú látku, kombináciu viacerých látok alebo látky s pridanou hodnotou, ktorou je napríklad lepšia znášanlivosť u pacientov alebo menej vedľajších účinkov. Pokiaľ ste už ako pacient zvyknutý na originálny liek, jeho lacnejšia náhrada vám nemusí vyhovovať a účinkovať.

Na druhej strane generické liečivá obsahujú rovnakú účinnú látku, ako je to v prípade originálneho lieku, mali by mať teda aj rovnaký liečebný účinok, čiže rozdiel medzi týmito skupinami liekov je len v tom, že originálne sú viazané na lekársky predpis a sú drahšie, zatiaľ čo lacné generiká sú a voľne dostupné.

Čo sú to generické lieky?

Generiká sú definované ako lieky, ktoré majú rovnaké kvalitatívne aj kvantitatívne zloženie, ako má originálny liek, a teda aj ich biologická účinnosť je rovnaká. Mnohými sú generiká zatracované práve pre svoju nižšiu cenu (asi sa obávajú, že za menej peňazí dostanú nižšiu kvalitu), avšak generikum je z hľadiska bezpečnosti pre pacienta rovnako bezpečné ako originálny liek, čo je aj prísne kontrolované.

Generické lieky sú vyrábané pod dohľadom prísnych štandardov kvality, a to v prevádzkach, ktoré spĺňajú podmienky správnej výrobnej praxe, a takisto ako originálne lieky sú pravidelne kontrolované inšpektormi z liekových agentúr. Jednou z kvalitatívnych skúšok, ktorej generické lieky podliehajú, je bioekvivalencia, ktorou sa porovnáva účinok generík a originálnych liekov na ľudský organizmus. Tento účinok musí byť zhodný, a teda vieme určiť, že generiká sú len verné kópie originálneho lieku.

Za negatívum môže byť v prípade generík považované len to, že bioekvivalencia sa skúša väčšinou len u niekoľko desiatok jedincov, zatiaľ čo pri originálnom lieku je do skúšky zapojených približne 4 000 ľudí.

Ktoré lieky je možné nahradiť generikami?

Na farmaceutickom trhu je dostupné veľké množstvo originálnych liekov. Generiká si môžete vybrať v prípade antibiotík, antidepresív, liekov určených na srdce, cholesterol a úpravu krvného tlaku. Takisto aj liekov na podporu sexuálneho apetítu žien a zároveň lieky na potenciu v prípade mužov.

Medzi najpredávanejšie generiká patria na Slovensku práve tie, ktoré sú zamerané na liečbu kardiovaskulárnych chorôb, neurologických chorôb, tráviacich problémov či alergických stavov. Spotreba generických liekov tak činí približne 60 až 70 percentný podiel z predaja farmaceutických prípravkov.

Výnimku tvoria najmä prípady, ako sú onkologické ochorenia alebo závažné stupne diabetu, pri ktorých môže dokonca lekár zakázať pre pacienta výdaj generického lieku, čo však musí s podstatným odôvodnením zapísať do jeho zdravotnej dokumentácie.

Je teda medzi generikami a originálnymi liekmi nejaký rozdiel?

Obsahom účinnej látky sa tieto dve skupiny liekov vôbec nelíšia, rozdiel môže byť len v obsahu pomocných látok, akými sú napríklad farbivá, škrob a cukry, alebo je rozdiel vo farbe a veľkosti tabliet. Práve pomocné látky však môžu spôsobovať u pacientov nežiaduce reakcie.

Najväčší rozdiel je však v cene, vďaka čomu si lacnejšie generiká môžu dovoliť aj ľudia, ktorí by nemali dostatok prostriedkov na originálny liek. Lacnejšia produkcia generických liekov takisto vytvára úspory v systéme zdravotnej starostlivosti, čím je možné finančné zdroje využiť na nákladnejšie a dôležitejšie služby.

Ako ušetriť za lieky?

Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. V lekárni si vypýtajte lacnejšiu verziu originálneho lieku.

V súčasnosti sú už dokonca lekári pri predpisovaní konkrétneho lieku povinní písať na predpis nielen názov lieku, ale aj jeho účinnej látky, na základe čoho sa pacient môže rozhodnúť, či siahne po originálnom lieku alebo po lacnejšej verzii. V lekárni je pacient takisto informovaný o viacerých možnostiach, z ktorých si môže vybrať liek s najnižším doplatkom.

Siahnuť alebo nesiahnuť po generikách?

Hoci existujú aj prípady, keď pacienti zaznamenali nižší účinok generík v porovnaní s originálnymi liekmi, ich zvýhodnená cena určite stojí aspoň za vyskúšanie, a to aj z toho dôvodu, aby si výrobcovia originálnych liekov uvedomili, že ich produkty sú predražené a pritom sa takmer v ničom nelíšia od ich lacnejšej verzie. Toto ich možno v budúcnosti podnieti zvážiť aj to, akú sumu si budú od spotrebiteľov pýtať pri uvádzaní lieku na trh.

About the author